share this icon

Sälja virke

När du har bestämt dig för att sälja virke till SCA är det dags att bestämma på vilket sätt du vill göra affären. Det finns flera olika alternativ att välja mellan. Om du är osäker på vad du ska välja kan du rådgöra med din virkesköpare.

Avverkningsuppdrag

Du och din virkesköpare kommer överens om ett pris för avverkningsarbetet och virkespriset beräknas efter aktuell prislista. SCA sköter avverkningsarbetet och alla transporter. Den här affärsformen kallas även Ursprung 5.

Leveransrotköp med ett fast pris per sortiment och kubikmeter

Här betalar SCA ett fast pris för varje enskilt sortiment. Vi sköter avverkningsarbetet och alla transporter. Den här affärsformen kallas även Ursprung 7.

Leveransrotköp med ett fast pris per kubikmeter

Vi betalar ett fast genomsnittligt pris per kubikmeter för samtliga sortiment på inmätt nettovolym, med undantag för bränslesortimenten som ofta har ett separat pris. SCA sköter avverkningsarbetet och alla transporter. Den här affärsformen kallas även Ursprung 6.

Stämplad rotpost

Väljer du att sälja virket som stämplad rotpost anlitar du själv ett företag som mäter samtliga träd som ska avverkas. Resultatet sammanställs på en stämplingslängd, där samtliga träd redovisas med diameter per trädslag, vilket ger ett underlag för en volymberäkning per sortiment. Det innebär att du får ett fast pris för hela posten när du tecknar kontraktet. SCA sköter avverkningsarbetet och alla transporter. Den här affärsformen kallas även Ursprung 2.

Leveransvirke

SCA köper även en del leveransvirke. Då ombesörjer du själv hela avverkningen och levererar virket vid väg. SCA sköter sedan om transporten till industri där virket mäts in efter avtalad prislista. Den här affärsformen kallas även Ursprung 3.

Biobränsle

Förutom att sälja virke som blir massaved och sågverkstimmer kan du också sälja vedråvara som används som biobränsle. Biobränsle består främst av GROT, grenar och toppar. Din virkesköpare kan berätta mer om det och bedöam om det är lämpligt att göra ett grottuttag vid din avverkning.

Betalningsvillor

Vid avverkningsuppdrag och leveransrotköp betalas köpeskillingen ut efter att avverkningen slutförts och allt virke är inmätt vid industri eller virkesterminal. Köpeskillingen kan antingen betalas ut omgående eller fördelas på ett antal år enligt en betalningsplan.

Vid försäljning av en rotpost, där vi fastställt ett fast pris vid kontraktstecknandet, betalas köpeskillingen ut en vecka efter att kontraktet tecknats. Alternativt fördelas köpeskillingen enligt en betalningsplan.

Kontakta SCAs virkesköpare så får du veta med om hur det går till att sälja virke.

Senast uppdaterad: 2013-12-12