share this icon

En skogsägares år

När ska man egentligen göra vad i skogen? Här tipsar vi varje månad om saker du bör tänka på i ditt skogsbruk.

April

 När snön börjar försvinna eller har försvunnit helt är det bra att ge sig ut och kontrollera läget i skogen – finns det stormfälld skog eller snöbrott som behöver tas om hand?

Kontrollera dina plantor

Passa på att göra en plantinventering för att kontrollera återväxten, om du satte plant i fjol.

Gör så här: Knyt fast ett 5,64 meter långt snöre på en käpp – käppen motsvarar centrum på din provyta – sätt käppen i backen och gå ett varv. Räkna plantorna inom cirkeln. Ytan motsvarar 100 kvadratmeter. Räknar du t ex till 20 plantor inom cirkeln så motsvarar det 2 000 plantor per hektar.

Nu är det även bra tid att passa på att röja en del lövträd, innan löven slagit ut och det blir svårare att se. Det är också läge att se över bestånd som behöver gallras. Ta reda på färska vindfällen för att undvika granbarkborreangrepp.

Dags att deklarera

Glöm inte att deklarera! Senast den 2 maj ska din inkomstdeklaration vara inlämnad till Skatteverket. Som skogsägare räknas du som näringsidkare, och på Skatteverkets hemsidan finns information om viktiga datum att ha kontroll på: Till Skatteverket

Det är också hög tid att klyva och stapla din ved. Före midsommar bör vedboden vara full.
 

 Se tidigare månaders tips.

Foto: Jonna Jinton

Senast uppdaterad: 2017-04-03