share this icon

En skogsägares år

När ska man egentligen göra vad i skogen? Här tipsar vi varje månad om saker du bör tänka på i ditt skogsbruk.

Maj

 Nu kan granbarkborrarna börja svärma och därför är det bra att gå ut och se efter om du har skog som angripits av granbarkborrar. Bästa sättet att upptäcka angrepp är att gå nära och söka efter borrmjöl på liggande stammar och vid stambasen på stående träd.

Tänk på att färskt grovt granvirke inte får ligga kvar efter 15 juli, för då börjar den nya generationen barkborrar att lämna angripet virke. Kolla särskilt hyggeskanter, nygallrade bestånd, torra backar, riktigt gamla bestånd och nya väggator. 

Det är också läge att ge sig ut och kontrollera skogbilvägar. Finns det igensatta trummor eller tjälskador som du behöver åtgärda? Kanske är det även läge att beställa en buskröjning längs väggrenen eller en hyvling.

Det kan också vara en god idé att se över och märka upp rågångarna på din fastighet innan grönskan tar över och gör det svårt att se.

Vill du smygstarta säsongen för skogsmässor? Elmia Game Fair i Jönköping äger rum den 25-27 maj och samma helg är det dags för Utemässan i Lycksele. 

 Se tidigare månaders tips.

Foto: Jonna Jinton

Senast uppdaterad: 2017-05-02