share this icon

En skogsägares år

När ska man egentligen göra vad i skogen? Här tipsar vi varje månad om saker du bör tänka på i ditt skogsbruk.

Mars

Ge dig ut i skogen – antingen till fots, på skidor eller med hjälp av skoter – och inspektera din skog. Finns det några snöbrott, stormskador eller älgbetesskador? När skadorna är färska har du störst möjlighet att se hur pass allvarliga de är. Passa också på att inspektera kommande röjnings- och gallringsbehov.

Om du har använt någon väg för att transportera ut virke under vintern – kom ihåg att snödika den under vårvintern. Om du inte tar bort de höga kanterna utmed vägen riskerar du att få vägen förstörd av vatten när snön börjar smälta.

Nu är det även lämpligt att fundera på kommande vägåtgärder i din skog. Är du kanske i behov av en ny väg eller att rusta upp en befintlig inför planerade avverkningar?

Tänk också på att det är hög tid att beställa plantor nu, om du ska plantera till sommaren!

Glöm inte att hugga ved för ditt eget behov.

Kontrollera dina nyplanteringar

Gör upp en plan för hur du ska kontrollera dina planteringar, om du satte plant i fjol. Så fort snön har försvunnit är det bra att göra en plantinventering för att kontrollera återväxten.

Så här gör du en plantinventering:

Knyt fast ett 5,64 meter långt snöre på en käpp – käppen motsvarar centrum på din provyta – sätt käppen i backen och gå ett varv. Räkna plantorna inom cirkeln. Ytan motsvarar 100 kvadratmeter. Räknar du t ex till 20 plantor inom cirkeln så motsvarar det 2 000 plantor per hektar.

 Se tidigare månaders tips.

Foto: Michael Engman

Senast uppdaterad: 2017-03-02