share this icon

Din virkesaffär

Att sälja virke är en stor affär och det är många frågor att fundera över. Här är några saker att tänka på för att din virkesaffär ska bli så lyckad som möjligt.

Målet med ditt skogsägande

Vad är din främsta målsättning med den skog du äger? Vill du maximera avkastningen, lämna över en välskött skog till barnbarnen eller kanske utveckla de naturvärden som finns? Var tydlig med dina önskemål vid diskussionen med virkesköparen.

Ta med din skogsbruksplan

En skogsbruksplan ger en bra överblick och utifrån den kan vår virkesköpare ge dig bättre råd. Om du inte har någon plan, men är intresserad av att skaffa en, tar köparen gärna fram ett pris. Då får du också förslag till hur planen kan finansieras via avverkningar på din fastighet.

Informera köparen

Det är viktigt att du funderar igenom om det finns saker som du bör upplysa köparen om. Kanske vill du inte avverka området där du brukar plocka trattkantareller om hösten? Eller kanske har du lovat grannen att inte avverka alldeles intill rågången? Se till att informera om sådant för att minska risken för misstag. Kom också ihåg att upplysa om eventuella nyckelbiotoper, fornminnen eller liknande som har hittats på din fastighet.

Önskad kvalitet och naturhänsyn

Det är viktigt att vara tydlig med vilken kvalitet du förväntar dig på det utförda arbetet. Vid en gallring måste du till exempel ta ställning till om du vill göra en låg-, hög- eller kvalitetsgallring. Vi rekommenderar kvalitetsgallring, men det är självklart du som bestämmer. En annan viktig fråga är vilken nivå du vill ha på den naturhänsyn som lämnas. Vill du följa SCA Skogs naturvårdspolicy eller tycker du att det räcker med skogsvårdslagens krav?

Årstid för avverkningen

Om avverkningen kan göras under vår, sommar eller höst får du ofta ut ett bättre netto. SCA brukar nämligen betala extra premier för virke som levereras under dessa perioder. Om du är osäker på när du vill avverka, eller inte vet om trakten är möjlig att avverka under  barmarkssäsongen, kan du diskutera det med vår virkesköpare.

Ny eller upprustad väg

Ofta får man ett bättre netto om man bygger en ny väg än om man skotar virket långa sträckor. Det kan också vara lönsamt att öka bärigheten på en befintlig väg, så att man kan avverka under tjällossningen eller andra kritiska perioder och därmed få del av de extra premier som då betalas ut. Virkesköparen hjälper gärna till att räkna på vad som blir bäst för dig.

Ekonomi

Har du sett över de ekonomiska förutsättningarna för din skogsfastighet? Ska hela intäkten för virkesförsäljningen betalas ut direkt eller ska den delas upp enligt en så kallad betalningsplan? Läs om fördelarna med en sådan plan här. Se till att på bästa sätt utnyttja skogskonto, periodiseringsfond och andra möjligheter som finns för skogsägare. Här kan du även läsa vad som gäller för ränta. Om du behöver rådgivning kan SCA förmedla kontakt med en expert.

Senast uppdaterad: 2016-02-03