share this icon

Besök din avverkning

Givetvis är du välkommen att komma ut och träffa oss medan vi jobbar i din skog. Våra välutbildade maskinförare kan berätta mer om arbetet och svara på dina frågor. Tänk bara på att kontakta arbetslaget eller din virkesköpare innan besöket. Av säkerhetsskäl är det nämligen viktigt att maskinförarna vet om att du kommer.

Det finns också en del andra säkerhetsregler att tänka på när du besöker en pågående avverkning:

 • Kör försiktigt och var beredd på möte med t ex lastbilstransporter när du åker ut till avverkningsområdet.

• Håll ett säkerhetsavstånd på 70 meter till maskiner i arbete.
Avverkningsarbete är förenat med vissa risker för besökande, t ex:

  • Vid fällning kan trädet falla åt fel håll.
  • Går trädet av kan träddelar okontrollerat kastas iväg.
  • Kapsågens kedja kan gå av och kedjelänkar kan lossna och kastas iväg så att de skadar människor eller materiel.

• Det finns även risk att bli påkörd av en maskin.

• Bär alltid reflexväst vid ditt besök.

• Tänk på att parkera ditt fordon så att du inte hindrar utryckningsfordon eller annan nyttotrafik.

• Under torra perioder är det inte tillåtet att röka eller elda.

• Och viktigast av allt - maskinföraren ska vara informerad om att det kommer besök.

Väl mött på din avverkningstrakt!

Senast uppdaterad: 2015-01-08