share this icon

PLUS Avverkning

Att sälja virke är ofta en stor affär. SCAs målsättning är att det ska kännas både enkelt och tryggt. När du väljer PLUS Avverkning får du garanterat en skogsavverkning med hög kvalitet och som görs enligt dina egna önskemål.

PLUS Avverkning är en tjänst som fokuserar på kvalitet och sätter dig som skogsägare i centrum.

Du och vår virkesköpare kommer överens om avverkningsuppdraget, läs mer om olika sätt att sälja virke här, med stöd dina egna önskemål och en eventuell skogsbruksplan så att skogsavverkningen blir som du vill. Innan ni skriver kontrakt ska ni också klara ut frågor kring exempelvis vägar, avläggsplatser och skogsvårdsåtgärder. I kontraktet regleras bland annat köpeskillingen, avtalstiden och hur pengarna ska betalas ut.

Dags att avverka

När kontraktet är tecknat har vi ansvaret från avverkningstillfället fram till att virket är inmätt vid en industri eller en virkesterminal. Att SCA har ansvaret för hela kedjan borgar för hög kvalitet i alla led.

Om slutavverkningen är större än 0,5 hektar så anmäler vi avverkningen till Skogsstyrelsen.

Innan avverkningen ska börja får du ett meddelande hemskickat med bland annat information om hur du kan kontakta arbetslaget. Givetvis är du välkommen ut till din skog medan vi avverkar. Våra välutbildade avverkningslag kan berätta om arbetet och svara på dina frågor. Tänk bara på att kontakta arbetslaget eller din virkesköpare innan besöket. Av säkerhetsskäl är det nämligen viktigt att avverkningslaget vet att du kommer.

Avverkningslagen jobbar på ett kvalitetssäkrat sätt. De följer ett särskilt schema med egenkontroller och dessutom gör SCA egna stickprov för att ytterligare säkerställa kvaliteten. I egenkontrollen ingår bland annat kalibrering av skördarens mätutrustning och kontroll av stubbhöjden efter avverkning.

Skriftlig redovisning efter avverkning

När arbetet i din skog är avslutat får du en skriftlig redovisning av det arbete som vi gjort samt uppgifter om exempelvis vilken naturhänsyn som lämnats. De som lämnar dessa besked är det arbetslag som utfört jobbet.

När virket är inmätt vid en industri eller en virkesterminal får du ett mätbesked från SDC, skogsnäringens gemensamma IT-företag. Du får också en slutredovisning från SCA med information om hur mycket virke som avverkats och hur mycket pengar du ska få utbetalt från SCA.