share this icon

Våra tjänster

Vi erbjuder PLUS-tjänster som täcker skogsägarens hela behov – från skogsförvaltning och skogsbruksplaner till skogsvård och avverkning samt mycket mer. 

Att välja SCA ska kännas både enkelt och tryggt för dig som är skogsägare. Vi kallar våra tjänster för PLUS och det är ett arbetssätt som fokuserar på kvalitet och ställer dig som skogsägare i centrum.
 

Skogstjänster utifrån dina behov

När du väljer oss som samarbetspartner för ditt skogsbruk anpassar vi alltid våra skogstjänster utifrån dina behov och önskemål. Det är du som väljer hur mycket eller lite du vill ha hjälp med. Kanske vill du vara aktiv när det gäller röjning och plantering men lämna bort allt annat arbete? Tillsammans med din virkesköpare hos SCA kan du bestämma hur du vill ha det!


Våra tjänster omfattar
skogsförvaltning, skogsbruksplaner, skogsbrukscertifiering, slutavverkning, gallring, skogsvård, försäljning av plantor, vägbyggnation, gödsling av skogsmark, rådgivning samt krossmaterial för väg- och anläggningsprojekt.

Många års erfarenhet

Med drygt två miljoner hektar egen skog och många års erfarenhet av skogsskötsel vet vi hur viktigt det är med kvalitet på de arbeten som utförs i skogen – och att den följs upp systematiskt. När vi arbetar i din skog ställer vi lika hårda kvalitetskrav och gör samma noggranna uppföljning som vid arbete i vår egen skog. Du får besked om när arbetet sätter igång och information när arbetet är klart.

Senast uppdaterad: 2015-12-07