share this icon

För skogsägaren

I över 300 år har SCA och dess föregångare brukat de norrländska skogarna. I dag äger vi 2 miljoner hektar produktiv skogsmark. Samtidigt är vi beroende av att få köpa virke från andra privata skogsägare i Norrland för att kunna försörja våra industrier.

Att välja SCA som samarbetspartner i ditt skogsbruk ska kännas både enkelt och tryggt. Vi har många års erfarenhet av skogsbruk och skogsskötsel och vi ställer gärna vår kunskap till ditt förfogande.

Att äga skog

Vår ambition är att underlätta för dig som skogsägare att äga skog och bedriva ett väl fungerande skogsbruk på din skogsfastighet. Därför har vi tagit fram en rad olika skogstjänster som täcker skogsbrukets alla delar. Vi kallar alla våra tjänster för PLUS och det är ett arbetssätt som fokuserar på kvalitet och ställer dig som skogsägare i centrum. Vi anpassar alltid våra tjänster efter dina behov och önskemål. 

Med drygt två miljoner hektar egen skog i Norrland vet vi hur viktigt det är med kvalitet på de arbeten som utförs i skogen – och att den följs upp systematiskt. När vi arbetar i din skog ställer vi lika hårda kvalitetskrav och gör samma noggranna uppföljning som vid arbete i vår egen skog. Du får besked om när arbetet sätter igång och efteråt lämnar vi en redovisning av vårt arbete. 


Läs mer om  våra skogstjänster  och vad vi kan hjälpa dig med under ”Våra tjänster”.

 
Senast uppdaterad: 2015-08-25