IR- och pressansvarig

Toby Lawton
Ekonomi- och finansdirektör, CFO
Nils Lindholm, SCA.
Nils Lindholm
Investor Relations Director
Björn Lyngfelt, SCA.
Björn Lyngfelt
Kommunikationsdirektör