• Värdeskapande för människa och miljö

    Hållbarhet är integrerat i SCAs affärsmodell och har avgörande betydelse för vår framgång och lönsamhet. Hållbarhetsarbetet bidrar till affärsnyttan på flera sätt.

    Läs mer om SCAs hållbarhetsarbete

  • Innovation

    På SCA har vi ambitionen att våra produkter ska underlätta vardagen för miljoner människor runtom i världen. Allt detta börjar och slutar med innovation.

    Läs mer om SCAs sätt att arbeta med innovation

Välj land