Torv

share this icon

Norrbränslen har torvbrytning på Docksmyran i Jämtland och på Saltmyran i Norrbotten. Där produceras både stycketorv och frästorv.

Norrbränslen har torvbrytning på Docksmyran i Jämtland och på Saltmyran i Norrbotten. Där produceras både stycketorv och frästorv.

Torven har uppkommit genom att markområden blivit till sumpmarker eller genom att sjöar växt igen. Torven består av fuktälskade växter, främst vitmossor och starr, som inte förmultnat fullständigt på grund av alltför fuktiga och syrefattiga förhållanden.

Torven anses av många vara en nödvändighet för storskaligt nyttjande av trädbränslen såsom grot. Anledningen är att när torv blandas med andra biobränslen så minskar risken för driftsproblem i värmeverken.