share this icon

Sågade trävaror

SCA Timber är en av Europas ledande leverantörer av träbaserade produkter med en årlig produktionskapacitet på 2,1 miljoner kubikmeter.

Verksamheten omfattar fem sågverk i Sverige, träförädlingsenheter med hyvlerier i Sverige, Frankrike och Storbritannien samt distributions- och grossistverksamhet. 

Sågverken är strategiskt lokaliserade i direkt anslutning till SCAs skogsinnehav och flera av dem tillhör de mest moderna anläggningarna i Skandinavien med kapacitet för stora volymer.