share this icon

Skogsbaserade biobränslen, pellets och vindkraft

SCA är Europas största privata skogsägare. Genom det stora skogsinnehavet äger SCA mark med stor vindkraftspotential. SCA är också en av Europas största leverantörer av skogsbaserade biobränslen. SCA Energy utvecklar SCAs vindkraftstillgångar och erbjuder förnybar energi i form av biobränsle från skogen och industrin, torv samt pellets.

Skogsbaserade biobränslen, pellets och torv 

I SCAs skogsbaserade sortiment ingår bränsleved, grot (grenar och toppar från skogsavverkning), bark samt sågspån från sågverksindustrin som förädlas till pellets och briketter. För djurhållning tillverkas en speciellt anpassad träpellets – Stallpellets. Även torv för kraft‐ och värmeproduktion ingår i sortimentet.

Vindkraft 

Genom det stora skogsinnehavet äger SCA mark med stor vindkraftspotential. SCA Vind utvecklar SCAs vindkraftstillgångar, i egen regi och i samarbeten.