share this icon

Skog

SCA är Europas största privata skogsägare och har höga ambitioner att bedriva ett både lönsamt och ansvarsfullt skogsbruk med god naturhänsyn. 

SCAs skogsbruk certifierades 1999 enligt FSC®, Forest Stewardship Council. Sedan november 2011 är SCAs skogsbruk även certifierat enligt PEFC™. Skogsbruket är också certifierat enligt miljöstandarden ISO 14001.