share this icon

Pappersmassa

SCAs massafabrik i Östrand, Sverige, producerar klorfri, blekt barrsulfatmassa under varumärket Celeste, och kemitermomekanisk massa (CTMP), under varumärket Star.

Celeste används till ett stort antal applikationer, bland annat mjukpapper, tryckpapper, specialpapper och filter.

Star utmärks för sin höga bulk och användas i applikationer som t.ex. mjukpapper, bulkigt (voluminöst) papper och kartong.

Cirka 40 procent av SCA Östrand massaproduktion används i koncernens tillverkning av mjuk-och tryckpapper. Resterande massa säljs till externa kunder.

Varumärkena Celeste och Star har en unik miljöprofil med låg klimatpåverkan, TCF-processer och låga utsläpp som uppfyller kriterierna som är satta av såväl Svanen som  EU Ecolabel certifieringar. Både Celeste och Star är certifierade enligt FSC och PEFC, som stödjer kontrollerat virke och ansvarsfullt skogsbruk.