share this icon

Logistik

SCA Logistics, koncernens logistikdivision, tillhandahåller omfattande sjö- och landtransporttjänster inom Europa och till översjömarknader. Verksamheten stöds av ett nätverk av terminaler på strategiska platser i Europa. 

Vår kompetenta, erfarna och högt motiverade personal gör oss till en stark aktör inom vårt marknadssegment.

Våra tjänster stöds av avancerade IT-system som gör att vi kan effektivisera administrationen och samtidigt gör det möjligt för oss att stödja kunderna med omfattande information om varje transport. Vi har även EDI (Electronic Data Interchange) kommunikation med våra stora kunder.