share this icon

TENA

Produkter: Inkontinensprodukter för kvinnor, män och barn med mer eller mindre allvarliga problem med urinläckage. Produktlinjen innehåller bindor, blöjor, trosskydd och underbyxor liksom hudvårdande produkter och tvättkrämer.
Marknad: Global. TENA finns tillgängligt i så gott som alla länder med en utvecklad marknad, det vill säga i mer än 90 länder.
Kunder: Institutioner (sjukhus, vårdhem) och detaljhandeln.