share this icon

SCA publicerar bolagets årsredovisning och hållbarhetsredovisning samt årsredovisning för hygienverksamheten

2017-03-10

SCA publicerar idag bolagets årsredovisning och hållbarhetsredovisning samt årsredovisning för SCA Hygiene AB (SCAs hygienverksamhet) för 2016. Rapporterna finns även tillgängliga på www.sca.com/sv/Investerare/Rapporter/.  

Tryckta versioner av årsredovisning och hållbarhetsredovisning börjar distribueras till aktieägare och andra intressenter från den 20 mars 2017.


Notera: Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2017 klockan 08:00.

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55   

Relaterade dokument