share this icon

Media

  1. SCA införde sin uppförandekod redan 2004 och vårt arbete för sunda affärsmetoder, goda arbetsvillkor och välmående miljö börjar med koden, men det slutar inte där. Nu lägger vi ytterligare fokus på området kring uppföljning och efterlevnad, s.k. ”Compliance”.

  2. Med anledning av den rapport som Greenpeace idag har publicerat om att skydda skogar i Archangelsk regionen, vill vi redogöra för SCAs arbete för hållbart skogsbruk.

  3. SCA införde sin uppförandekod redan 2004 och vårt arbete för sunda affärsmetoder, goda arbetsvillkor och välmående miljö börjar med koden, men det slutar inte där. Nu lägger vi ytterligare fokus på området kring uppföljning och efterlevnad, s.k. ”Compliance”.

  4. Med anledning av medieuppgifter som förekommer om eventuella bud på bolagets hygienverksamhet, respektive skogsindustriverksamhet, vill vi klargöra att SCA inte kommenterar denna typ av uppgifter.

  5. Sju av tio svenskar går till jobbet fast de är förkylda eller har feber. Av de som stannar hemma är det 81 procent som ändå arbetar, 27 procent gör det ofta och övriga någon gång ibland. Det visar en landsomfattande undersökning* som Yougov genomfört på uppdrag av SCA.

  6. Dr. Tomas Rosén har tilldelats Alf de Ruvo-stipendiet på 500 000 kronor för sina studier av cellulosafiberns beteende vid tillverkning av papper. Kunskaperna kan potentiellt leda till nya processer för att kunna skapa helt nya material baserat på cellulosa.

  7. Endast 5 cm lång men granbarkborrarna kan förstöra stora virkesvärden i skogsbestånden. Att hitta dessa små djur är väldigt tidsödande och hundar kan, med sitt känsliga luktsinne, hitta dem på över 100 meters håll under goda förhållanden.

  8. Den fjärde upplagan av Shape är inriktad på menstruation och hur mer kunskap om hormoncykeln kan förändra sportvärlden. Dessutom mer om forskning kring PMS, receptet för längre livslängd, hundar som hittar granbarkborrar och hur SCAs rapport "Hygiene Matters" lanserades i FN-högkvarteret i New York. Detta och mycket mer...

  9. Som SCA tidigare meddelat har bolaget varit föremål för en utredning av den polska konkurrensmyndigheten. Myndigheten har nu meddelat sitt  beslut och utfärdat ett bötesbelopp på 700 000 euro. 

  10. Visa mer