share this icon

Strategi

 

VISION

“Att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa”

MISSION

Att hållbart utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja värdeskapande hygien och skogsindustriprodukter och tjänster

MÅL

  • Skapa ökat värde för aktieägarna genom lönsam tillväxt
  • Öka livskvaliteten varje dag för fler människor
  • Bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle
  • Skapa förutsättningar för våra medarbetare att uppnå sin fulla potential i ett vinnande lag

STRATEGIER

  • Vinna på utvalda marknader och produktkategorier
  • Fokusera på kunder och konsumenter
  • Genom innovation bygga större varumärken
  • Driva effektivitet