share this icon

SCA i olika länder

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag som utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper och sågade trävaror. Produkterna säljs i cirka 100 länder. SCA har många kända varumärken, av vilka TENA och Tork är globala.

De största marknaderna omsättningsmässigt är Tyskland, Storbritannien, Frankrike USA, Spanien, Sverige, Colombia, Mexiko och Nederländerna.