share this icon

Skogsindustriprodukter

SCA är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar miljöcertifierad skogsmark och producerar skogsindustriprodukter med en stark miljöprofil.

SCAs skogstillgång är en unik växande resurs som utgör kärnan i affärsområdets verksamhet och som möjliggör försörjning av vedråvara och energi till konkurrens kraftig kostnad till bolagets skogsindustriverksamhet. Bolaget har en välintegrerad värdekedja med produkt ionsanläggningar i anslutning till skogsinne havet. SCA utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer sågade trävaror, massa, kraftliner, tryck papper, pellets och annat biobränsle samt fjärrvärme och grön el.