share this icon

Hygiene matters

Ingen, oavsett vem de är eller var de bor, ska behöva lida fysiskt eller psykiskt på grund av bristande hygien. Detta är en grundläggande mänsklig rättighet.

Rapporten "Hygiene Matters" är en forskningsrapport publicerad av SCA som undersöker hygien i hela världen. SCA har släppt rapporten sex gånger sedan 2004.

2016/17 års rapport är första gången som den producerats i samarbete med FN-organisationen WSSCC (Water Supply and Sanitation Collaborative Council), den enda FN-organisation som enbart ägnar sig åt sanitära och hygieniska behoven hos de mest utsatta människor runt om i världen.

Läs rapporten här (engelska)