share this icon

SCA i Sverige

Hygienverksamheten

SCAs hygienverksamhet är lokaliserad till fyra orter i Västsverige.

 • Göteborg Affärscenter för produktutveckling, marknadsföring, försäljning med mera. Den största enheten med cirka 900 anställda.
 • Falkenberg Produktionsanläggning för barnblöjor och inkontinensprodukter. Cirka 400 anställda.
 • Mölnlycke Produktionsanläggning för tvättlappar och liknande hygienprodukter. Cirka 40 anställda.
 • Lilla Edet Pappersbruk som tillverkar mjukpapper. Cirka 400 anställda.  

Skogsindustriprodukter

SCA Forest Products, med huvudkontor och ledning i Sundsvall, är lokaliserat till norra Sverige, från Medelpad i söder och vidare till Ångermanland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten och Lappland i norr. Antal anställda 2013 inom affärsområdet Skogsindustriprodukter uppgick till cirka 4 000.

Läs mer om verksamheten på följande orter på sidorna nedan

 • Sundsvall – SCA Forest Products ledning och administration, Ortvikens pappersbruk, Tunadals sågverk, skogsförvaltning och skeppningsterminal i Tunadal, Forskning och utveckling med kontor och laboratorium, Östrands massafabrik, Bogrundets och Wifstamons plantskolor, SCA Hälsan, Arkiv och kultur vid Merlo slott samt SCA Personalstiftelserna
 • Bollstabruk – SCA Skogs enheter Ångermanlands skogsförvaltning och Virke samt SCA Timber, Bollsta sågverk
 • Gällö – Gällö Timber och Gällö Skog
 • Härnösand – SCA BioNorr
 • Munksund – SCA Skogs enheter, Norrbottens skogsförvaltning, Virke och SCA Norrbränslen, SCA Timber, Munksunds sågverk samt SCA Munksunds kraftlinerbruk
 • Obbola – SCA Obbola, kraftlinerbruk
 • Ortviken – SCA Ortvikens pappersbruk
 • Rundvik – SCA Skogs enheter Västerbottens skogsförvaltning och Virke samt SCA Timber, Rundviks sågverk
 • Stugun – SCA BioNorr samt SCA Timber Supply Skandinavien
 • Umeå – SCA Skogs enheter Västerbottens skogsförvaltning och Virke Nord samt SCA Logistics terminal
 • Östersund – SCA Skogs enheter Jämtlands skogsförvaltning och Virke samt SCA Norrbränslen
 • Östrand – SCA Östrands massafabrik