share this icon

Sponsringsansökningar

SCA får in många förfrågningar om sponsring och olika typer av samarbeten. För att skapa en effektiv hantering tar vi endast in denna typ av förfrågningarna via nedan formulär. SCA tar ansvar för människor, natur och samhälle. Våra sponsringssamarbeten ska i största möjliga mån vara kopplat till vår verksamhet så att vi kan bidra på bästa möjliga sätt. De projekt vi går in i är antingen gemensamma för SCA eller direkt kopplat till något av våra affärsområden och varumärken

Initiativet och organisationen är politiskt och religiöst obundna*
Vilken typ av resurser efterfrågar du från SCA*

Tack för att du följer vår process! Om vi väljer att gå vidare med din förfrågan så återkopplar vi till dig med förslag på nästa steg. Om vi inte bedömer att förfrågan ska tas vidare så sparar vi din information för framtida behov och önskemål.