share this icon

Jobba på SCA

SCA är ett globalt ledande hygien- och skogsindustriföretag med ungefär 44 000 anställda världen över. Sverige är SCAs sjätte största marknad sett till omsättningen. I Sverige finns SCAs samtliga affärsområden representerade med sammanlagt omkring 5500 medarbetare.

På SCAs huvudkontor i Waterfront Building i Stockholm finns koncernstaber inom Finans, Strategi & Affärsutveckling, Juridik, Hållbarhet, Personal och Kommunikation. Cirka 130 medarbetare arbetar i en internationell miljö där arbetet drivs och utvecklas genom globala nätverk i de 60 länder där SCA har kontor.  Huvudkontorets medarbetare har vanligen en högskoleutbildning som exempelvis civilekonom, jurist, civilingenjör, personalvetare och kommunikatör.

SCAs hygienverksamhet i Sverige är lokaliserad till fyra orter på västkusten. I Göteborg arbetar cirka 900 medarbetare inom bland annat Forskning & Utveckling, Marknadsföring, Försäljning, Ekonomi, IT och Inköp. Medarbetarnas högskolebakgrunder är ofta civil- och högskoleingenjör, civilekonom, personalvetare och kommunikatör. I Falkenberg tillverkas bland annat Libero barnblöjor och TENA inkontinensprodukter. I Lilla Edet tillverkas till exempel mjukpapper för Tork och Edet och i Mölnlycke tillverkas tvättlappar och liknande hygienprodukter. De tre produktionsanläggningarna har omkring 900 medarbetare med tjänster inom Produktutveckling, Produktion, Marknadsföring, Försäljning, Inköp, Ekonomi och IT.  

SCAs skogsindustriverksamhet producerar tryckpapper för tidningar, tidskrifter och kataloger, förpackningspapper, massa, sågade trävaror och förnybar energi. SCAs stora skogsinnehav i norra Sverige förvaltas och försörjer SCAs svenska industrier med virkesråvara och transportlösningar erbjuds.  Hela värdekedjan hanteras; från frö till färdig industriprodukt som sedan distribueras och levereras till kund.  Cirka 3600 personer är anställda inom skogsindustriverksamheten i Sverige, som har verksamhet och industrier från Sundsvall och norrut. Vanliga högskoleutbildningar bland medarbetarna är jäg- och skogsmästare, civil- och högskoleingenjör, tekniker, civilekonom, personalvetare, lantmätare och kommunikatör.

På SCA är vi övertygade om att ansvar, delaktighet och feedback motiverar medarbetare och ligger till grund för att skapa ett förtroende mellan medarbetare och ledare som i sin tur gynnar den transparens som vi eftersträvar vad det gäller en öppenhet kring beslut och företagets framtid. Alla ska veta vart företaget är på väg och hur man själv kan bidra, som den del av helheten varje individ är.

Läs mer om SCAs kärnvärden