share this icon

SCA-data

Beskrivning av kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En beskrivning av kostnader hittar du också i SCAs årsredovisning 2015(pdf).

1) Exklusive jämförelsestörande poster.
2) I Försäljnings- och administrationskostnader ingår kostnader för marknadsföring med 5 procentenheter.
3) De två största posterna i Övriga kostnader för sålda varor utgörs av personal och avskrivningar med 11 respektive 5 procentenheter.
4) I Övrigt under råvaror och förnödenheter ingår bland annat kostnader för kemikalier och förpackningsmaterial samt plastmaterial.
5) Exklusive Vinda