share this icon

Utmärkelser och index inom Hållbarhet

SCAs hållbarhetsarbete utvärderas i allt större utsträckning av externa bedömare. Fondplacerare och investerare baserar ofta sina investeringar på hållbarhetsindex- och rankningar.

CDP

SCA har utnämnts som världsledande i kampen mot klimatförändringar av CDP, en internationell icke vinstdrivande organisation som arbetar för hållbara ekonomier. SCA kvalificerade sig även till CDP:s lista ”Climate A”. Läs mer

WWF Environmental Paper Company Index

WWF framhåller SCA som ett ledande transparent företag genom sin redovisning av miljöpåverkan i WWF Environmental Paper Index. Läs mer

FTSE4Good index

FTSE4Good är ett marknadsindex som mäter resultat och prestanda hos företag som uppfyller globalt erkända normer för företagsansvar. SCA har ingått i FTSE4Goods globala hållbarhetsindex sedan 2001.

Global Compact

SCA är medlem i FN:s Global Compact sedan 2008. SCAs Communication on Progress (förbättringsrapporter) för 2008 och 2009 valdes ut som föredömen av Global Compact.

MSCI World ESG Index

SCA ingår i MSCI World ESG Index, ett brett diversifierat globalt aktieindex som omfattar företag som fått höga betyg för sitt hållbarhetsarbete i relation till företag i samma sektor.

Nordic Sustainability Stars

SCA ingår i Nordic Sustainability Stars Sweden top25, en hållbarhetsanalys av de 260 mest omsatta bolagen i Norden och grund för hållbarhetsindexet SIX STAR lanserat av SIX och Ethix SRI Advisors.

Nasdaq OMX

SCA ingår i OMX GES Sustainability Nordic och OMX Sustainability Sweden, två index för ansvarsfulla investeringar lanserade av Nasdaq OMX i samarbete med GES Investment Services.

Kempen/SNS SRI Universe

SCA inkluderades i Kempen SNS SRI Universe och har därifrån valts in i Orange SeNSe Fund.

ECPI

SCA ingår i två av EPCI:s hållbarhetsindex.

Vigeo

SCA ingår i Vigeo:s hållbarhetsfonder Ethibel Sustainability Excellence Europe och Ethibel Sustainability Excellence Global.