share this icon

Ambitioner för framtiden

Våra ambitioner för människa och miljö förklarar vår långsiktiga syn på vilken typ av företag som vi vill vara och den riktning vi vill ta.