share this icon

Värdeskapande för människa och miljö

Omtanke och respekt för människor och miljö är centralt i SCAs sätt att arbeta. Det är den lins vi använder för att se på världen – från helhetsperspektivet ner till enskilda aktiviteter som skogsavverkning, att utvärdera en innovation eller ta fram en ny blöja. Det innebär att vi ständigt utmanar oss själva för att leverera lösningar som gör skillnad i människors vardag. Och det går att åstadkomma mycket genom att leva efter SCAs kärnvärden respekt, högklassighet och ansvar.

Vi är en globalt ledande hygien- och skogsindustriföretag med en lång tradition av att ta ansvar för människor och natur. Redan på 1950-talet, hade SCA etablerat ett omfattande socialt program för sina anställda. Vårt ursprung som skogsindustrikoncern har också gett oss en djup förbindelse med och ansvar för miljön.

Runt om i världen, är SCA involverad i hållbarhetsintitiativ baserat på våra kärnvärden: respekt, högklassighet och ansvar. Lär dig mer om vårt arbete för att skapa värde för människor och natur. Välkommen till vår värld och välkommen till SCA!