share this icon

En utsträckt hand gör skillnad

SCA vill hjälpa till att lösa utmaningar i samhället. De är en källa till innovation och förändring. I vissa fall kan SCA bidra till lösningar som en del av affären medan det i andra fall handlar om att ta ansvar som samhällsaktör.

Samhällsdimensionen har över tid blivit alltmer framträdande i företags strategier för ansvarstagande, så också för SCA. De sociala behoven i samhällena ökar och många behov kan enbart lösas i samverkan mellan företag och samhälle.

Samtidigt är samhällets sociala behov och utmaningar en källa för innovation och utveckling av företags affärsmodeller och produkterbjudanden. Det finns stora möjligheter att skapa delat värde mellan företag och samhälle, där affärsnytta för företaget och social nytta för samhället går hand i hand.

SCA prioriterar samhällsinitiativ med en tydlig koppling till företagets värderingar, expertis, verksamhet och geografiska närvaro. Många initiativ finns inom hygien och hälsa, ofta med anknytning till kvinnor och barn.

Projekten varierar över tiden och mellan regioner. Det kan röra utbildning om hygien, hjälp till katastrofområden eller stöd till lokala projekt och föreningar. Dessa projekt stärker SCAs ställning i samhället och bygger lojalitet och goodwill. De bidrar till vårt anseende som en god arbetsgivare och gör våra medarbetare stolta över att jobba för SCA. Under 2016 investerade SCA 32 miljoner kronor i cirka 400 projekt.