share this icon

Mål för människan

SCAs hållbarhetsmål är konkreta, mätbara och tidsbestämda och utgör milstolpar på vägen att nå våra ambitioner. De mål vi presenterar är de vi anser vara mest relevanta för SCAs affärsverksamhet och intressenter, och visar de faktorer som har störst betydelse för företagets framtida tillväxt.