share this icon

Dialog och kontakter

Miljontals människor över hela världen har en påverkan på och intresse i vår verksamhet. Vi måste agera i samklang med det samhälle vi verkar i för att vara relevanta, och en levande och lyhörd dialog med intressenterna hjälper oss att förstå vilka förväntningar som finns på oss som företag. Den hjälper oss också att förstå våra kunders och konsumenters behov, att bygga långsiktiga relationer och att formulera och genomföra vår affärsstrategi.