share this icon

Sundsvall

SCAs verksamhet i Sundsvallsområdet ingår i affärsområdet Skogsindustriprodukter och består av Ortvikens pappersbruk, Tunadals sågverk, SCA Logistics med terminalen i Tunadal, SCA R&D Centre som är SCAs forsknings- och utvecklingsenhet samt Östrands massafabrik.

I Sundsvall finns också SCA Skog, som förvaltar SCAs skogsinnehav på 2,6 miljoner hektar. SCA skogs enhet Medelpads skogsförvaltning, ansvarar för virkesanskaffning och skötsel av egna skogar. De erbjuder även tjänster så som skogsbruksplaner, slutavverkning, gallring, skogsvård och vägbyggnationer till privata skogsägare i Medelpad. SCA Skogs enhet Virke ansvarar för virkestransporterna till SCAs industrier i norra Sverige. SCA Skogs enhet Krossprodukter säljer krossmaterial från SCAs egna bergtäkter till väg- och anläggningsprojekt samt asfaltstillverkning. I Timrå kommun ligger NorrPlant som består av Bogrundets och Wifstamons plantskolor.

I Sundsvall finns också SCA Hälsan, SCAs Centralarkiv vid Merlo slott, SCA Personalstiftelserna samt SCA Forest Products huvudkontor med ledning och administration.