• SCAs Personalstiftelse – fritidsboenden för SCA-anställda och SCA-pensionärer i Sverige.

  • SCAs Personalstiftelse – fritidsboenden för SCA-anställda och SCA-pensionärer i Sverige.