• Vi utvecklar SCAs vindkraftstillgångar och erbjuder förnybar energi i form av biobränsle från skogen och industrin, torv samt pellets.