} Reprocessing bio fuel at Töva terminal, close to Sundsvall. SCA Skog, SCA Forest Products.Krossning av grot och stubbar vid Tövaterminalen. SCA Skog, SCA Forest Products.
} Visualisering Åkroken, SCA Vind, SCA Energy, SCA Forest Products.
} Anders Hultgren, SCA Energy tankar bilden med biodrivmedel. Rufus.
} Stallpellets från BioNorr I nya säckar av papper.
} Stallpellets från BioNorr I nya säckar av papper.
} SCA BioNorr, SCA Energy.